ข้อมูลสถานศึกษา
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050222506181040050618
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)photongnongtaopoonwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพธิ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43438260-pothong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.556385
Longitude
102.4194679
Tabe 3
Tab 5