ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสูงวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050220506161040050616
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bankoksungwittaya school
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260658koksung1999@hotmail.combankoksungwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.706193
Longitude
102.295174
Tabe 3
Tab 5