ข้อมูลสถานศึกษา
ภูเวียงวิทยายน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050219506151040050615
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภูเวียงวิทยายน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองคา
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43438251pwy127@hotmail.comphuwiangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.67267475
Longitude
102.2956775
Tabe 3
Tab 5