ข้อมูลสถานศึกษา
ห้วยชันวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050218506141040050614
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ห้วยชันวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Huaychanwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยชัน
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041235huaychan.kkn5@hotmail.comhuaichan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6840465
Longitude
102.5022878
Tabe 3
Tab 5