ข้อมูลสถานศึกษา
โสกห้างศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050216506121040050612
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โสกห้างศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)sokhangsuksa
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกห้าง
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43210332sokhang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6955
Longitude
102.5121
Tabe 3
Tab 5