ข้อมูลสถานศึกษา
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050215506111040050611
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862487114-nonsombun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6685
Longitude
102.5158
Tabe 3
Tab 5