ข้อมูลสถานศึกษา
นาหว้านาเจริญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050213506091040050609
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหว้านาเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Nawhanacharoen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหว้า
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
990275353nawanacharoen_school@hotmail.comnawa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.68726257
Longitude
102.5396902
Tabe 3
Tab 5