ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคำใหญ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050212506081040050608
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bankamyai School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านคำใหญ่
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260165kamyai_school@hotmail.comkumyai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6910814
Longitude
102.4952825
Tabe 3
Tab 5