ข้อมูลสถานศึกษา
โนนอุดมสะอาดวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050211506071040050607
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนอุดมสะอาดวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonudom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nonudomsa-at.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7038581
Longitude
102.5601615
Tabe 3
Tab 5