ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวฝาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050210506061040050606
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAFAY
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวฝาย
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
897501751-huafai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.577839
Longitude
102.327065
Tabe 3
Tab 5