ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050209506051040050605
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongloompuk bungsang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260428nlpschool@hotmail.co.thbannonglumpuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6125203
Longitude
102.3485959
Tabe 3
Tab 5