ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดน้ำใส
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050205506001040050600
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดน้ำใส
ชื่อ (อังกฤษ)bankudnamsai school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดน้ำใส
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43458311tanatip479@gmail.comkudnamsai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6141361
Longitude
102.3208779
Tabe 3
Tab 5