ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองพลวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050202505971040050597
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpluang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองพลวง
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
818454062Jigsaw_js@hotmail.comnongpluang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7817038
Longitude
102.4864759
Tabe 3
Tab 5