ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งชมพู
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050201505951040050595
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งชมพู
ชื่อ (อังกฤษ)bantungchomphoo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านทุ่งชมพู
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
931322824tungchompoo@gmail.comteungchomphu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7225075
Longitude
102.4917708
Tabe 3
Tab 5