ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050198505911040050591
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtoomnonsawon
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม
ตำบลดินดำ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260400-nongtumnon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7189014
Longitude
102.4284461
Tabe 3
Tab 5