ข้อมูลสถานศึกษา
ดินดำวังชัยวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050197505891040050589
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดินดำวังชัยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Dindumwangchaiwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านดินดำ
ตำบลดินดำ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260715dindam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7164391
Longitude
102.4271324
Tabe 3
Tab 5