ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดดุกวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050196505871040050587
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดดุกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bankuddukwitiya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดดุก
ตำบลดินดำ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
819547033-kuddukwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7635531
Longitude
102.4304098
Tabe 3
Tab 5