ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050195506361040050636
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannapangkururatsamukkee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาแพง
ตำบลเขาน้อย
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43917029-bannapang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7035692
Longitude
102.3432247
Tabe 3
Tab 5