ข้อมูลสถานศึกษา
จตุรคามรังสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050194506351040050635
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จตุรคามรังสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Jaturakamrungsan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ่อ
ตำบลเขาน้อย
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43917047-jaturakam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6936297
Longitude
102.3280807
Tabe 3
Tab 5