ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนสำราญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050190505821040050582
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)Noonsumran
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041225noonsumran2528@hotmail.comnonsamlan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6046573
Longitude
102.5092009
Tabe 3
Tab 5