ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050189505801040050580
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOR
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านค้อ
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
084-3926050baankho@hotmail.combankor.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5774702
Longitude
102.4846952
Tabe 3
Tab 5