ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไคร่นุ่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050188505791040050579
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไคร่นุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Khainoon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านไคร่นุ่น
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43241224Khrainoon1234@windowslive.combankhainun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.57602537
Longitude
102.5397408
Tabe 3
Tab 5