ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดขอนแก่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050187505781040050578
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดขอนแก่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bankutkhonkaen
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดขอนแก่น
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-khutkhonkhan@hotmail.comkudkhonkaen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.57281026
Longitude
102.504631
Tabe 3
Tab 5