ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแดง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050185508161040050816
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแดง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongdang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแดง
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongdang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6968
Longitude
102.1333
Tabe 3
Tab 5