ข้อมูลสถานศึกษา
โสกเต็นวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050184508141040050814
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โสกเต็นวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Soktenwittayakhom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านซ่ง
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-041367-soktenwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7065618
Longitude
102.0997667
Tabe 3
Tab 5