ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองโก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050183508131040050813
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonggo
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโก
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--bannonggo.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7039866
Longitude
102.1527565
Tabe 3
Tab 5