ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสันติสุข
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050182508121040050812
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันติสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Santisuk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านสันติสุข
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
santisuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.71216333
Longitude
102.12222
Tabe 3
Tab 5