ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกป่ากุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050180507991040050799
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกป่ากุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokpakung
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกป่ากุง
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kokpakung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.83013205
Longitude
102.1514445
Tabe 3
Tab 5