ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองตาไก้พิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050177508031040050803
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาไก้พิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkaipittaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43210284nongtakaiphittaya_55@hotmail.comnongtakaipit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8523671
Longitude
102.1750471
Tabe 3
Tab 5