ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลสีชมพู
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050176508021040050802
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลสีชมพู
ชื่อ (อังกฤษ)anubansichomphu
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-399107anubansichomphu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8239465
Longitude
102.1817193
Tabe 3
Tab 5