ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050175507751040050775
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าน
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAN
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านป่าน
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
banpan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8761
Longitude
102.1476
Tabe 3
Tab 5