ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050173508111040050811
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)sokrangkudbuawangsaikaow
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกรัง
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-kkn5.sokrang@hotmail.comsokrang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.73104
Longitude
102.1820467
Tabe 3
Tab 5