ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศรีสุข
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050172508101040050810
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Ban srisuk
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านลอมไผ่
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-462515srisuk_139@hotmail.co.thbansrisuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.74971065
Longitude
102.1776086
Tabe 3
Tab 5