ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050171508091040050809
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)KOKMAINGAM
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกไม้งาม
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43462402kokmaingam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.740966
Longitude
102.169994
Tabe 3
Tab 5