ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050170508081040050808
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Bangkokmuang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
872611550-kokmuang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.734118
Longitude
102.1522155
Tabe 3
Tab 5