ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050169508071040050807
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)bankhokkunghinladkhokchaloen
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43642499khokkungh@hotmail.comkokkung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7461865
Longitude
102.1982239
Tabe 3
Tab 5