ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขมิ้นโนนหัวนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050168508061040050806
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขมิ้นโนนหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaminnonhuana
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านขมิ้น
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
088-5634862chitsanuboon.mee@gmail.comkaminnonhuana.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7670283
Longitude
102.1824442
Tabe 3
Tab 5