ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าช้าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050166508001040050800
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTACHANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าช้าง
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
bantachang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.810489
Longitude
102.162719
Tabe 3
Tab 5