ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยทรายขาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050165507981040050798
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)Huaisaikhao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยทรายขาว
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
625521409amnat2003@hotmail.comhuaisaikhaw.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.83333554
Longitude
102.2038703
Tabe 3
Tab 5