ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโสกหาดสวรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050164507961040050796
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกหาดสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANSOKHADSAWAN
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกหาด
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862262272sokhad@sokhadschool.orgsokhadsawan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7815257
Longitude
102.1516864
Tabe 3
Tab 5