ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากห้วยฝาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050163507951040050795
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากห้วยฝาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAKHUAFANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากห้วยฝาง
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
pakhuaifang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8180615
Longitude
102.1979799
Tabe 3
Tab 5