ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050161507931040050793
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonwanfaiprachasun
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหว้านไฟ
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--nonwanfai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7997157
Longitude
102.164152
Tabe 3
Tab 5