ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050160507921040050792
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)CHUMCHONBANWANGPERM
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังเพิ่ม
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
833619283-banwangpoem.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.79135059
Longitude
102.185407
Tabe 3
Tab 5