ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050159507911040050791
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปลาซิว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongplasiw
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองปลาซิว
ตำบลภูห่าน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
432605550nongpasiw.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.81620254
Longitude
101.9382177
Tabe 3
Tab 5