ข้อมูลสถานศึกษา
ภูห่านศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050157507891040050789
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภูห่านศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Phuhansuksa
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไกล้
ตำบลภูห่าน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--phuhan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7274906
Longitude
102.0411919
Tabe 3
Tab 5