ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนงาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050156507871040050787
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงาม
ชื่อ (อังกฤษ)bannonngam school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนงาม
ตำบลภูห่าน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
bannonngamschool117@gmail.combannonngam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6982416
Longitude
102.0357512
Tabe 3
Tab 5