ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านใหม่โสกส้มกบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050155508201040050820
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่โสกส้มกบ
ชื่อ (อังกฤษ)banmaisoksomkob school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่สามัคคี
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
899843661banmaisoksomkob@gmail.combanmai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7545438
Longitude
102.1035977
Tabe 3
Tab 5