ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโสกจานนาดี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050154508151040050815
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกจานนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Bansokjannadee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกจานนาดี
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-peemaipt0201@gmail.comsokjannadee.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7332753
Longitude
102.0670079
Tabe 3
Tab 5