ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสวนสวรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050153507881040050788
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansuansawan school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนสวรรค์
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260354ban.suansawan@hotmail.comsuansawan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7582373
Longitude
102.0530206
Tabe 3
Tab 5