ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050152507721040050772
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
ชื่อ (อังกฤษ)bantachangnoinonsawat
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าช้างน้อย
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
833527256-tachangnoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8867326
Longitude
102.0800006
Tabe 3
Tab 5